Danh Sách Các Hội Thánh

Chi Hội Quản Nhiệm Giờ Thờ Phượng
Western Australia
Hội Thánh Tin Lành Perth
1 Thyme Court
Mirrabooka WA 6061
Mục Sư Lý Văn Quang
quangly@westnet.com.au
(08) 9343 1085
0411 131 085

Mục Sư Nhữ Đoàn Trung Kiên
kiennhu@hotmail.com
(08) 9249 2357
0402 341 498

Thầy Cao Diệp Phong

10:00 Sáng Chúa Nhật
South Australia
Hội Thánh Tin Lành Nam Úc
28 Tait Street
Renown Park, SA 5008
Mục Sư Nguyễn Thanh Hùng
hung.nguyen@vizirail.com.au
(08) 8266 1697
0413 271 552
10:30 Sáng Chúa Nhật
Hội Thánh Tin Lành Salisbury
10 Waterloo Corner Rd.
Salisbury, SA
Mục Sư Nguyễn Minh Cương
nguyencuongminh51@yahoo.com
(08) 7329 2776
0431 323 348
02:00 Chiều Chúa Nhật
ACT & New South Wales
Hội Thánh Tin Lành ACT
Cnr Coplant Dr.,& Chomley Ct.
Evatt ACT 2617
Thư Ký: Ông Đỗ Ngọc Tín
tindo2011@yahoo.com
0414 334 720
3:00 Chiều Chúa Nhật

Hội Thánh Tin Lành Cabramatta
21 Hilltop Ave
Mt. Pritchard NSW 2170

MSNC Tiến Sĩ Lê Đức Hồng
ledhong@tpg.com.au
(02) 8704 6604
0407 408 687
2:00 Chiều Chúa Nhật
Hội Thánh Tin Lành Wollongong
Cnr. Keira & Smith St.,
Wollongong NSW

Quản Nhiệm: Mục Sư Võ Trí Dũng
votridung50@hotmail.com
(02) 9711 7308
0434 093 404

Thư Ký: Trần Thị Lệ Quân
quantran43@hotmail.com
(02) 4283 3499 W
(02) 4285 4248 H

10:30 Sáng Chúa Nhật
Hội Thánh Tin Lành Marrickville
Corner of Illawarra & Warren Rds,
Marrickville, NSW 2204
Mục Sư NC Nguyễn Vệ Nhân
jowhelan@hotmail.com
(02) 9724 2710
0403 515 226
11:30 Sáng Chúa Nhật
Victoria
Hội Thánh Tin Lành Melbourne
45 Pickett Street
Footscray VIC 3011
Mục Sư Trần Văn Hùng (Quyền Quản Nhiệm )
HungTran.vecamel@bigpond.com
(03) 9687 3850 (Office)
0424 347 299

Mục Sư Nguyễn Bùi Thanh Tuấn
Mục Sư Trần Thanh Tâm
Mục Sư Nguyễn Trọng Nhân
Mục Sư Phạm Ngọc
Truyền Đạo Nguyễn Văn Sĩ

10:30 Sáng Chúa Nhật
Hội Thánh Tin Lành Springvale
15 Olympic Ave.,
Springvale South VIC 3172
Mục Sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang
Rev.Quang.Ngo@gmail.com
(03) 9548 3865
(03) 9540 3465 Office
0417 882 188

Mục Sư Phạm Trung Ái
(03) 9562 4765
0419 006 426

MSNC Phillip Chiêm
0418 349 732

Thầy Nguyễn Văn Bon

08:45am Sunday: English service
10:45am Chúa Nhật: Tiếng Việt
Hội Thánh Tin Lành TP Yarra
2A William St.,
Abbotsford VIC 3067
Mục Sư Phạm Trung Ái
(03) 9562 4765
0419 006 426
7:30 Tối Chúa Nhật
Hội Thánh Tin Lành Tây Victoria
139 Devonshire Rd
Sunshine VIC 3020
Mục Sư Nguyễn Tiến Dũng
gnudnguyen@hotmail.com
(03) 9391 0778
0422 590 706
3:00 Chiều Chúa Nhật
Trung Tâm Tin Lành Springvale
Cnr Windsor & Buckingham Avs
Springvale VIC 3171
Mục Sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang
(03) 9548 3865
0417 882 188
2:00 Chiều Chúa Nhật
Queensland
Hội Thánh Tin Lành Brisbane
60 Thrush St,
Inala, QLD 4077
Mục Sư Viên Thế Trung
TrungTrangVien@yahoo.com.au
(07) 3372 7647
0421 064 899
12:00 Trưa Chúa Nhật

Ban Chấp Hành Tổng Hội Tin Lành Úc Châu (VECA)

  • Hội Trưởng: Mục Sư Tiến Sĩ Ngô Minh Quang
  • Tổng Thư Ký: Mục Sư Lý Văn Quang
  • Thủ Quỹ: Mục Sư Nguyễn Tiến Dũng
  • Nghị Viên Đặc Trách Thanh Niên: Mục Sư Nhữ Đoàn Trung Kiên
  • Nghị Viên Đặc Trách Truyền Giáo & Viện Thần Học: Mục Sư Trần Thanh Tâm
  • Nghị Viên Đặc Trách Ta Bi Tha & Xã Hội: Thầy Nguyễn Văn Bon

Địa Chỉ

VĂN PHÒNG TỔNG HỘI
P.O. Box 152
Springvale, VIC 3171

(03) 9548 3865
0417 882 188
rev.quang.ngo@gmail.com