Quỹ Tabitha

Next
Vâng theo lời dạy của Đức Chúa Trời, trước hoàn cảnh khó khăn, đói khổ của Mục Sư, Truyền Đạo và người hầu việc Chúa tại Việt Nam sau biến cố 1975; con dân Chúa, các tôi tớ Chúa thuộc Tổng Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Úc Châu đã có chương trình quyên góp giúp đỡ cho Hội Thánh tại quê nhà.

Từ thập niên 80, những thùng quà yêu thương và hiện kim đã lần lượt được gởi về, giúp hàng trăm Mục Sư, Truyền Đạo, các ông bà Mục Sư trí sự, các bà góa phụ MS & TĐ vượt qua biết bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn, nghèo ngặt đầy nước mắt.

Cho đến năm 1995, hoàn cảnh kinh tế của đất nước được cải thiện hơn, dân chúng phần lớn có đủ gạo ăn, các tôi tớ Chúa đã bớt lo lắng về nhu cầu vật chất, quỹ Tabitha hướng mục tiêu về các tín hữu người dân tộc, mỗi ngày càng được tăng trưởng thêm lên.

Từ năm 2004, hàng chục ngàn Úc Kim đã được gởi về cho các nhu cầu: cứu đói, đào giếng, nuôi bò, giúp trẻ em mồ côi, xây dựng nhà dưỡng lão cho các Mục Sư trí sự, các bà góa phụ Mục sư, Truyền Đạo và một số nhu cầu khác nữa.

Sau đây là một số hình ảnh về họat động của quỹ Tabitha những năm gần đây:

Đia Chỉ Liên Lạc

Tabitha Fund
PO. Box 152
Springvale - VIC 3171
Australia

Mobile: 0410 308 399
International +61 410 308 399
Email: vecatabitha@yahoo.com

Chi phiếu xin đề:
VECA Tabitha Fund
(Vietnamese Evangelical Church in Australia - Tabitha Fund) Và gởi về chúng tôi theo địa chỉ trên.

1. Cứu Đói & Cứu Trợ Lụt

Tabitha đã cứu trợ những người bị lụt tại Quảng Ngãi tháng 12/2005. Cách đây vài năm trước nạn đói đang diễn ra trên các tỉnh vùng cao nguyên Trung Phần, đặc biệt từ năm 2004 cho đến nay Tabitha đã gởi tiền để giúp mua gạo giúp cho tín đồ người dân tộc ở các tỉnh: Bình Phước, Lâm Đồng, Quãng Ngãi, Gia Lai, Kontum và một số tỉnh vùng núi miền Bắc.

1Kg gạo giá 5000 đồng VN
1 Úc Kim mua được 2Kg5 gạo

Nhiều tấn gạo đã được mua và vận chuyển đến các làng người dân tộc trong các tỉnh nêu trên nhưng không thể cung ứng nổi nhu cầu. Chương trình vẫn tiếp tục bởi vì còn nhiều người lâm vào hoàn cảnh thiếu đói, xin tiếp tay với chúng tôi. Xin xem những hình ảnh cứu đói gần đây.

2. Nuôi Trẻ Mồ Côi

Chương trình $70/1 em/1 năm

Năm 2004 Tabitha giúp cho 240 trẻ mồ côi Tin Lành của các sắc tộc người Stiêng, Koho, Jarai và Bahnar. Các em vẫn ở tại các làng của mình với bà con hoặc hàng xóm. Hằng năm Tabitha giúp cho mỗi em 70 Úc Kim (mỗi tháng $5.00 Úc Kim để các em mua gạo và $10.00 Úc Kim sắm quần áo để đi học vào tháng 9). Chương trình này vẫn còn tiếp tục. Số ân nhân giúp đỡ trong năm 2007 có giảm đi. Xin tiếp tục ủng hộ cho các em.

Chương trình $30/1 em/1 tháng

Đầu năm 2006, Tabitha tổ chức nuôi 10 em cô nhi ở một nhà trẻ mồ côi tại Trạm Hành cách Đà Lạt 30 km. Các ân nhân và cha mẹ nuôi tại Úc giúp mỗi tháng cho 1 em $30 Úc Kim. Các em ăn ở chung, có một cô giáo giúp chăm sóc, nấu nướng, giặt giũ. Các em chỉ việc đi học. Kèm theo đây là một số hình ảnh sinh hoạt của các em. Chúng tôi ao ước các gia đình bảo trợ lên thăm các em khi có dịp về Việt nam. Các em đã viết thư qua lại cho gia đình bảo trợ. Những lá thư rất đơn sơ, nhưng cảm động. Các em này trong độ tuổi từ 6 cho đến 14 tuổi, các em sẽ được bảo trợ cho đến khi học xong Trung Học. Sau đó thì tùy theo mối quan hệ của các em và gia đình bảo trợ.

Tháng 04-2007, chúng tôi đã mua được một miếng đất 300 m2, cũng ở Trạm Hành, Đà Lạt. Chúng tôi đang vận động tiền để xây dựng một nhà trẻ mồ côi nuôi 24 em, theo mô hình nhà trẻ 10 em đã hoạt động gần 2 năm nay.

Mời quý vị xem đoạn phim dài khoảng 12 phút (45 MB) về Nhà Trẻ Mồ Côi tại Trạm Hành, Đà Lạt. Quý vị cần broadband với tốc độ nhanh để xem.

Internet browser của quý vị không có Flash Player. Xin quý vị download và cài Flash player để xem phim nơi đây.
xin xem trang kế tiếpNext